Aa
تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1399
کد 1791

برپایی جلسه تدوین سند چشم انداز توسعه منابع انسانی 1415

جلسه تدوین سند چشم انداز توسعه منابع انسانی1415 استان تهران با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از کارشناسان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران، در ابتدای این جلسه مسعود شفیعی با تاکید بر اهمیت توسعه منابع انسانی گفت: توجه به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه سازمانی امری غیر قابل انکار است و باید ابهامات دستگاه های اجرایی در این حوزه برطرف شود .

وی اظهارداشت: رسیدگی به چالش های پیش روی دستگاه های اجرایی و تعامل با سطوح ملی در تدوین سند چشم انداز ضروری است.

علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران نیز دراین جلسه به بیان فرآیند تدوین شرح خدمات طرح آسیب شناسی توسعه منابع انسانی و تدوین سند در استان با مشارکت اعضای کمیته علمی وپژوهشی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها وصاحب نظران نظام اداری پرداخت .

رهنورد مجری پروژه آسیب شناسی توسعه منابع انسانی وتدوین سند توسعه منابع انسانی استان تهران نیز درادامه این جلسه فرآیند تدوین پیش نویس بیانیه سند چشم انداز توسعه منابع انسانی با مشارکت دستگاه های اجرایی را تشریح کرد .

وی همچنین خواستار تبادل نظر مستمر اعضای کمیته منتخب علمی و پژوهشی و صاحب نظران در خصوص بیانیه چشم انداز توسعه منابع انسانی 1415 استان تهران شد .