Aa
تاریخ : سه شنبه 11 آذر 1399
کد 1795

آگهی فراخوان انتخاب مدیران و کارشناسان مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی دولت، ایجاد فرصت برابر برای ارتقای شغلی و تحقق شایسته‌سالاری، از واجدین شرایط برای انتخاب مدیران و کارشناسان مورد نیاز خود دعوت به همکاری می کند.
کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و همچنین کارکنان رسمی قطعی و پیمانی سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به شرکت در فراخوان هستند.
توضیحات و راهنمای اقدام :
در شرایط برابر کسب شایستگی‌های عمومی، اولویت انتخاب با نیروهای درون سازمانی و جوانان خواهد بود.
در صورت پذیرش نهایی، رفع هرگونه تعهد به سازمان مبدا و تطبیق مقررات مربوط به نقل و انتقال و مأموریت برعهده متقاضی پست می‌باشد (برای کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی)
برای تصدی پست‌های مدیریتی چارچوب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شورای عالی اداری) ملاک عمل خواهد بود.
افراد پذیرفته شده از سطوح مدیریتی پایین‌تر ملزم به ارائه گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای می‌باشند.(موضوع تصویب‌نامه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شورای‌عالی اداری و بخشنامه 1657363 مورخ 1396/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور)
برای پست‌های مدیریت میانی، ضروری است داوطلبان بند مربوط به ارائه برنامه پیشنهادی را در فرم مشخصات (بند شماره 12) تکمیل نمایند.
ارائه درخواست و دعوت به مصاحبه، هیچ‌گونه تعهدی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران درخصوص پذیرش متقاضی پست، ایجاد نمی‌نماید.
داوطلبان می‌توانند برای آگاهی از شرح وظایف پست‌ها، محل استقرار، شرایط عمومی و اختصاصی، از لینک‌های مربوط به هر پست استفاده نمایند.
- رئیس گروه پژوهش و آینده‌نگری(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDF را ببینید)
- رئیس گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده­ها(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDF را ببینید)
- مشاور رئیس سازمان (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDF را ببینید)
- مسئول دفتر (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDF را ببینید)
- کارشناس حقوقی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDF را ببینید)
- امین اموال (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDF را ببینید)
افراد علاقمند به همکاری که شرایط مورد نظر برای تصدی پست‌های اعلام شده را دارا هستند، می‌توانند حداکثر تا روز شنبه 22 آذرماه سال 1399، نسبت به ارسال خلاصه سوابق کاری و مشخصات خود در قالب فرم شماره 1 به نشانی پست الکترونیک  tehran@mporg.ir   اقدام نمایند.