Aa
تاریخ : يکشنبه 6 خرداد 1397
کد 346

ضوابط جدید ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

ضوابط جدید ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور و بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 102353 مورخ 5/3/1397 شورای عالی اداری)